POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

 (POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE)

I. INFORMATII GENERALE

Consideram asigurarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate eforturile noastre pentru a prelucra datele dumneavoastra in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei.

S.C. PROMAMA CENTER S.R.L., cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Nasaud 18, jud. Cluj, Punct de Lucru in Bucuresti, str. Elena Caragiani 20 A, Sector 1, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului J12/2050/2009, Cod de Unic de Inregistrare RO26160668, denumita in continuare „ S.C. PROMAMA CENTER S.R.L.“

si

Asociatia PROMAMA Center, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Nasaud 18, jud. Cluj, CIF 27352467, denumita in continuare „Asociatia PROMAMA Center“,

in calitate de administratori de date, sunt operatori datelor dvs. care va furnizeaza, prin intermediul www.promama.ro - servicii pre si postnatale, precum si servicii de formare specialisti in alaptare, precum si alte servicii/ produse - doresc sa va informeze despre modul in care gestioneaza datele dvs. personale, inclusiv despre drepturile dvs. privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Conform cerintelor (GDPR) Regulamentului UE 2016/679 privind Protectia Persoanelor Fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si OUG 13/24.04.2012, S.C. ProMAMA Center S.R.L. si Asociatia ProMAMA Center au obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana prin intermediul site-ului www.promama.ro.

Prezenta politica de confidentialitate vizeaza datele cu caracter personal ale clientilor promama.ro si ale celorlalti utilizatori ai acestei pagini de internet.
Prin date cu caracter personal se intelege orice informatii privind o persoana fizica, identificata sau identificabila, colectate prin intermediul acestei pagini de internet.

Prezentele declaratii descriu principiile noastre generale in ceea ce priveste prelucrarea datelor personale apartinand clientilor website-ului www.promama.ro, precum si cele apartinand vizitatorilor website-ului. Vrem sa ne asiguram ca intelegeti modalitatile in care vom folosi sau nu informatiile pe care ni le incredintati. Pentru a intelege propriile dumnevoastra drepturi, va sfatuim sa cititi prezenta Politica de Confidentialitate:

 

II. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

II.1. Daca sunteti vizitator al site-ului www.promama.ro, S.C. ProMAMA Center S.R.L. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii Program (www.promama.ro/programare), pagina in care va puteti inscrie la serviciile ProMAMA, in masura in care optati sa va inscrieti la unul/ mai multe servicii ProMAMA in acest fel.

Confidentialitatea datelor minorilor
Site-ul www.promama.ro nu colecteaza cu buna stiinta date personale de identificare de la persoane care nu au implinit varsta de 18 ani. Daca parintele sau tutorele legal are la cunostinta faptul ca minorul aflat in custodia sa a furnizat site-ului datele sale cu caracter personal, acesta trebuie sa informeze imediat la adresa de e-mail receptie@promama.ro. In cazul in care descoperim ca o persoana care nu a implinit varsta de 18 ani a furnizat date cu caracter personal, prin intermediul site-ului www.promama.ro, atunci vom distruge aceste informatii de pe serverele noastre imediat, cu exceptia cazului in care parintele sau tutorele isi da consimtamantul explicit pentru prelucrarea de catre site a datelor cu caracter personal ale copilului in scopurile specificate.

 

III. SCOPURILE SI TEMEIURILE DE PRELUCRARII

III.1. Daca sunteti client al site-ului www.promama.ro, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea S.C. ProMAMA Center S.R.L. si Asociatia ProMAMA Center de a respecta obligatiile legale care ii revin si deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al S.C. ProMAMA Center S.R.L. si Asociatia ProMAMA Center de a imbunatati permanent experienta clientilor pe site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

III.2. Daca sunteti vizitator al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al nostru de a asigura functionarea corecta a site-ului, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 

IV. DURATA PRELUCRARII

Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus si ulterior potrivit cerintelor din politicile noastre interne si in conformitate cu cerintele legale.

Daca v-ati inscris la unul dintre serviciile ProMAMA, dar nu ati devenit client efectiv al nostru (nu ati venit la Centru pentru niciun serviciu/ ati renuntat la programare telefonic sau prin e-mail/ pur si simplu nu v-ati prezentat la serviciul pentru care v-ati inscris) – datele dvs. vor fi sterse!

In cazul in care ati beneviciat de cel putin un serviciu ProMAMA, inseamna ca ne sunteti client, deci vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina noastra (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

In cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos, deci, ne puteti solicita in mod expres stergerea sau anonimizarea datelor dvs. . In acest fel iti vom asigura controlul deplin asupra datelor tale personale.

Pentru scopurile pentru care ne-ai oferit consimtamantul la prelucrarea datelor, evidentiate in tabelul de mai sus, vom prelucra datele tale cu privire la respectivul scop pana cand iti retragi consimtamantul privind prelucrarea in scopul respectiv, cu exceptia cazului in care suntem obligati sa mentinem aceste date pentru o perioada mai lunga potrivit legii, pentru raportari la autoritatile publice, sau pentru a ne apara drepturile in justitie.

Te informam ca ne bazam pe consimtamantul tau atunci cand prelucram datele tale pentru a-ti transmite:

*Consimtamant – inseamna acordul tau liber, specific si informat prin care accepti fara dubiu ca datele tale sa fie prelucrate de catre Noi in scopul pentru care iti dai acordul. In Magazinul Online iti poti exprima consimtamantul prin actiunea ta de a bifa casuta relevanta asociata scopului si mijlocului de prelucrare precizat in prezenta Nota de informare.

 

 1. CUM PROTEJAM DATELE PERSONALE FURNIZATE DE DUMNEAVOASTRA?

 

clinicadesutiene.ro se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul informarii clientilor sai asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia. In acest sens, clinicadesutiene.ro ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

 

Accesul angajatilor clinicadesutiene.ro la baza de date cu caracter personal se realizeaza numai prin autentificarea printr-o parola.

 

Datele cu caracter personal sunt stocate electronic in fisiere securizate (parolate), pe device parolat, accesul la acestea si autentificarile fiind controlate periodic de clinicadesutiene.ro 

ProMAMA Center S.R.L. desemneaza angajatii cu drept de acces la bazele de date cu caracter personal si stabileste tipurile de acces, asftel incat fiecare angajat sa aiba drept de acces la baza de date cu caracter personal numai in masura necesara pentru indeplinirea atributiilor de serviciu. Angajatii ProMAMA Center S.R.L. care au acces la date cu caracter personal sunt instruiti asupra confidentialitatii acestora si vor fi informati cu privire la prevederile legislatiei in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal.

 

 

VI. DEZVALUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. ProMAMA Center S.R.L. si Asociatia ProMAMA Center pot dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina S.C. ProMAMA Center S.R.L. si/ sau Asociatia ProMAMA Center in desfasurarea activitatii prin intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 
VII. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate pe teritoriul Romaniei catre societatile afiliate S.C. ProMAMA Center S.R.L. si Asociatia ProMAMA Center sau catre diversi imputerniciti, fie catre entitati care asigura garantii de securitate corespunzatoare, drepturile dumneavoastra conform prezentei politici de confidentialitate nefiind afectate in vreun mod negativ.

 

VIII. DREPTURILE DE CARE BENEFICIATI

In legatura cu aceasta prelucrare de date, aveti dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, dreptul de a va opune prelucrarii in limitele si conditiile prevazute de lege, precum si dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, daca alegeti sa oferiti consimtamantul dumneavoastra cu privire la anumite prelucrari, aveti dreptul sa-l retrageti in orice moment.
In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

Datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, S.C. ProMAMA Center S.R.L. si Asociatia ProMAMA Center sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 

 

DEFINITII:
 1. date cu caracter personal– orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. prelucrarea datelor cu caracter personal– orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
 3. stocarea– pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 4. sistem de evidenta a datelor cu caracter personal– orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;
 5. operator– orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 6. tert– orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;
 7. destinatar– orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;
 8. date anonime– date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila;
 9. date statistice– date care au fost obtinute ca urmare a prelucrarii de catre operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane si sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice si/sau de informare, promovare.
   
CONTACT SI SUPORT PRIVIND DATELE DUMNEAVOASTRA

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati printr-o cerere scrisa, datata, semnata si transmisa catre S.C. ProMAMA Center S.R.L. si/sau Asociatia ProMAMA Center prin:

Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie, iar continuarea navigarii pe site implica si acceptarea lor. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati sectiunea “Politica Cookies” aici.Inapoi...   |   Contacteaza-ne acum! Cele 9 luni trec repede...    |    Tarife ProMAMA    |    Politica de confidentialitate    |    Politica privind cookie-urile